1. Αρχική
 2. /
 3. Ανακοινώσεις Τύπου
 4. /
 5. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση...

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής «Φύση 2000»

Επιτροπή «Φύση 2000»

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής «Φύση 2000» με τη νέα της σύνθεση, η οποία συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη.

Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Παναγιώτης Παφίλης και Αντιπρόεδρος η Διευθύντρια Πολιτικής του «The Green Tank», κυρία Ιόλη Χριστοπούλου. Τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εκπροσωπούν το «Green Tank», το «WWF Greece», η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, τόνισε τη σημασία της ανεξαρτησίας της Επιτροπής για την παροχή γνωμοδοτήσεων, βασισμένων σε επιστημονικά κριτήρια.

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό, επιστημονικό, γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η απρόσκοπτη λειτουργία της αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν. 3937/2011, άρθρο 19).

 

Συγκρότηση

Ειδικότερα, η Επιτροπή «Φύση 2000» συστάθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998, (ΦΕΚ 1289 Β’/28-12-1998 – άρθρο 5), με την οποία προσδιορίστηκε και το έργο της. Οι αρμοδιότητές της τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν, ακολούθως, με τους νόμους 2742/1999, 3044/2003, 3937/2011, 4519/2018 και 4685/2020 και την ΚΥΑ 37338/1807/ Ε.103/2010. Η θητεία των μελών διαρκεί τρία χρόνια.

 

Αρμοδιότητες

Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής «Φύση 2000» είναι ο έλεγχος τήρησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο, για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας), αλλά και για το σύνολο του Εθνικού χώρου (πέραν του δικτύου Natura 2000).

Η Επιτροπή «Φύση 2000» ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών, με σκοπό το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ν. 2742/1999, άρθρο 17), ασκώντας σειρά αρμοδιοτήτων για το σκοπό αυτό. Μεταξύ αυτών είναι η καταγραφή, η ταξινόμηση,  ο συντονισμός, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου και των δραστηριοτήτων των φορέων διαχείρισης, η εισήγηση στα αρμόδια Υπουργεία των γενικότερων μέτρων και των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και η εισήγηση για την κατανομή πόρων στους φορείς διαχείρισης, ώστε να εκπληρώσουν το σκοπό τους (ν. 3044/2003). Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής «Φύση 2000» προστέθηκε η αξιολόγηση σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και συνολικά της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Επιπλέον βάσει του ν. 4685/2020 (άρθρο 28 παρ. 1) ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000» ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η Επιτροπή «Φύση 2000» στεγάζεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος θα παρέχει και τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ, η υποστήριξη παρέχεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Παρουσίαση των σχετικών άρθρων

 

Σύνθεση

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν την επιστημονική κοινότητα, τη Διοίκηση και τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Οι ειδικοί επιστήμονες καλύπτουν τα πεδία της Οικολογίας, της Βοτανικής, της Ζωολογίας, της Θαλάσσιας Βιολογίας, της Δασοπονίας, της Εδαφολογίας. Εκπροσωπούνται τα Υπουργεία: Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Πολιτισμού, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Ιστορικό

Η Επιτροπή «Φύση 2000» συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 2002, με Πρόεδρο τον κ. Ι. Μπουτάρη και Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Ν.Σ. Μάργαρη, και λειτούργησε για περίπου δύο χρόνια.

Συγκροτήθηκε, εκ νέου, το 2010 με Πρόεδρο την καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρία Δέσποινα Βώκου και Αναπληρωτή Πρόεδρο τον καθηγητή στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο), κ. Παναγιώτη Δημόπουλο. Η Επιτροπή αυτή ολοκλήρωσε την τριετή θητεία της το 2013.

Η επόμενη Επιτροπή «Φύση 2000» συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο 2014, με Πρόεδρο τον βιολόγο, καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνο Θάνο και Αντιπρόεδρο τον Βιολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιο Τσίκληρα.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε εκ νέου το 2016, προκειμένου να ολοκληρώσει τη θητεία της, με Πρόεδρο τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, κ. Βασίλειο Λυκούση και Αναπληρώτρια Πρόεδρο από το WWF Ελλάς, την κυρία Ιόλη Χριστοπούλου.

Κατά την επόμενη θητεία της Επιτροπής «Φύση 2000» (2017-2020) ορίστηκε, ξανά, Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, κ. Βασίλειος Λυκούσης και Αναπληρώτρια Πρόεδρος από το WWF Ελλάς/ΜEDASSET η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου.

 

Θητεία 2020-2023

Τον Ιούλιο του 2020 συγκροτήθηκε, εκ νέου, η Επιτροπή «Φύση 2000» με Πρόεδρο τον Καθηγητή Βοτανικής – Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κ. Παναγιώτη Δημόπουλο και Αντιπρόεδρο την Διευθύντρια πολιτικής στο «Green Tank», κυρία Ιόλη Χριστοπούλου. Τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ εκπροσωπούσαν το «Green Tank», o «Αρίων», το «WWF Ελλάς» και η «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία».

 

Θητεία 2024-2027

Τα μέλη της Επιτροπής «Φύση 2000» για τη θητεία 2024-2027 είναι τα ακόλουθα:

 

Τακτικά Μέλη

 • Αλεξάνδρα Σολωμού, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών

Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού

Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»

 • Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης, Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

 • Παναγιώτης Τρίγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής/Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δασικής Οικονομικής και Καινοτομίας, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
 • Στυλιανός Κατσανεβάκης, Καθηγητής Θαλάσσιας Οικολογίας στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σοφία Κόπελα, υπεύθυνη Πολιτικής για το Φυσικό Περιβάλλον του WWF
 • Γήτας Ιωάννης, Καθηγητής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
 • Παναγιώτης Δρούγας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Νικόλαος Παπανικολάου, Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Κωνσταντίνος Γκουβάς, Υπουργείο Εσωτερικών
 • Μαργαρίτα Κοκκώνη, Υπουργείο Πολιτισμού
 • Κωνσταντίνος Μητροπιάς, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Νίκος Φύλλας, Επίκουρος Καθηγητής Χερσαίας Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
 • Βασίλειος Αντωνιάδης, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μαρία Πανίτσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Περικλής Μπίρτσας, Καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Στέλλα Ψαρρά, Βιολόγο – Ωκεανογράφο, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 • Απόστολος Καλτσής, υπεύθυνος Δράσεων Διατήρησης και Πολιτικής στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Φίλιππος Αραβανόπουλος, Kαθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Σάββας Καζαντζίδης, Δρ. Βιολογίας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
 • Ιωάννης Γιώβος, Ιχθυολόγος, υπεύθυνος Προγραμμάτων iSea
 • Κωνσταντίνα Μασίκα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Χριστίνα Γιαννακίδου, Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Μαρία Κωστοπούλου, Υπουργείο Εσωτερικών
 • Σταμάτιος Μπονάτσος, Υπουργείο Πολιτισμού
 • Μάριος Αδαμόπουλος, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Αποφάσεις Συγκρότησης της Επιτροπής «Φύση 2000»

 

Το έργο της Επιτροπής «Φύση 2000»

Συνεδριάσεις και Πρακτικά

 

Θητεία  2017 – 2020

 

Θητεία  2016 – 2017

 

Θητεία 2010 – 2013

 

Εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, πορίσματα

 

Θητεία 2020 – 2023

 

Θητεία 2017 – 2020

 

Θητεία 2016 – 2017

 

Θητεία 2014 – 2016

 

Θητεία 2010 – 2013

 

Απολογισμός έργου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο