1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αναδάσωση στη δασική θέση “Ράχες” Μεσαίου, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» (CPV:45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος), Κωδικός ΝUTS: EL 522, με προϋπολογισμό 717.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 172.258,06€

Περίληψη Ανοιχτού Διαγωνισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο