1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προκήρυξη και διακήρυξη Ανοιχτού...

Προκήρυξη και διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος για την ορθή λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και για την ομαλή λειτουργία αναλυτών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Προκήρυξη 
Διακήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο