1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Πρόσκληση για την υποβολή...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2020, με τίτλο «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»

Τα συνημμένα έγγραφα της πρόσκλησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος»: http://www.eysped.gr/el/Pages/output1.3.aspx

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο