1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφορών που...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά σε προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης προτύπου αναφοράς NO και SO2, υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης προτύπων ροομέτρων καθώς και επισκευής αναλυτή αζωτοξειδίων με ενσωμάτωση ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΗ – ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ  Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Γ

Μετάβαση στο περιεχόμενο