1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων (van) της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων για το έτος 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 2024 ΚΗΜΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο