1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφορών και...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σχετικά με τις υπηρεσίες διακρίβωσης για τον εργαστηριακό εξοπλισμό του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ποιότητα της Ατμόσφαιρας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο