1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος: Οι...

Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος: Οι θέσεις της Ελλάδας στα νομοθετικά κείμενα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, που διεξήχθη στις 17 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης, και την κοινή θέση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα Απόβλητα και τη Σπατάλη Τροφίμων, την Οδηγία για τους Οικολογικούς Ισχυρισμούς και την Οδηγία για το έδαφος. Και τα τέσσερα νομοθετικά κείμενα υποστηρίχθηκαν από την Ελλάδα.

Αναφορικά με τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης, η Ελλάδα έχει, ήδη, υιοθετήσει από το 2023 αντίστοιχη, εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά στο δίκτυο Natura 2000.

Σε σχέση με την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και τη σπατάλη τροφίμων, η ελληνική πλευρά χαιρέτισε την υιοθέτηση των διορθωτικών συντελεστών για τον τουρισμό και τις διακυμάνσεις της παραγωγής στον τομέα της μεταποίησης, κατά την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων σπατάλης τροφίμων, καθώς και την επανεξέταση των στόχων το 2027.

Ως προς την Οδηγία για την τεκμηρίωση και την κοινοποίηση ρητών, περιβαλλοντικών ισχυρισμών (οδηγία για τους οικολογικούς ισχυρισμούς), επισημάνθηκε η ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, διότι διαφορετικά υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, έναντι των δράσεων που, πραγματικά, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στην Οδηγία για την παρακολούθηση του εδάφους, η ελληνική πλευρά επικρότησε τη μεγαλύτερη ευελιξία που παρέχεται με το συμβιβαστικό κείμενο στα κράτη-μέλη, τονίστηκε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση της βιομηχανικής ρύπανσης των εδαφών, καθώς και η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στο ζήτημα της σφράγισης του εδάφους, ιδίως στην περίπτωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τέλος, στο πλαίσιο του Συμβουλίου συζητήθηκε το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον κλιματικό στόχο της ΕΕ για το 2040 και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα το 2050. Θέση της ελληνικής πλευράς είναι πως για να αποκτήσει η ΕΕ ηγετική θέση στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών απαιτούνται: δημιουργία ισχυρών βιομηχανικών τομέων, διασφάλιση της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους διεθνείς εταίρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο