1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας...

Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Α στην εταιρεία «CETRACORE – JETOIL Α.Ε.»

Τροποποίηση της υπ. αριθ. ΔΥδρογ/Β/Φ.8/173111/18.05.2018 άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους και την επωνυμία της εταιρείας από «CETRACORE – JETOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «CETRACORE – JETOIL Α.Ε.» σε «CETRACORE – JETOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «CETRACORE – JETOIL Α.Ε.».

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο