1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας...

Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Α στην εταιρεία «EV ENERGY A.E.».

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/70993/2053/02.10.2019 άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ (ΑΔΑ: ΩΓ5Θ4653Π8-0ΓΝ), ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΜΠΙΤΟΥΜΕΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΜΠΙΤΟΥΜΕΝ A.E.» σε «EV ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «EV ENERGY A.E.»

Συνημμένο Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο