1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Τροποποίηση και ανανέωση άδειας...

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας εμπορίας κατηγορίας B2 στην εταιρεία «Shell & MOH AVIATION FUELS A.E.

Τροποποίηση ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους και ανανέωση της με Αριθ. Πρωτ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/οικ.174189/17.03.2016 (ΑΔΑ: 6Ε284653Π8-ΘΚΠ) άδειας εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2 της εταιρείας με την επωνυμία «Shell & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Shell & MOH AVIATION FUELS A.E.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο