1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Τροποποίηση και ανανέωση άδειας...

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1 στην εταιρεία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Τροποποίηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους και την επωνυμία της εταιρείας από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» και ανανέωση αυτής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο