Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. Δ2/A/Φ.10/1995/10.04.2013 άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ όπως ισχύει, ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ» σε «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BIODIESEL S.A.»

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο