1. Αρχική
 2. /
 3. Ανακοινώσεις Τύπου
 4. /
 5. «Εθνική Ημέρα Ατόμων με...

«Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» – Ημερίδα ΕΣΑμεΑ – Δράσεις και Στόχοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Στο πλαίσιο της σημερινής «Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία», το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «3η Δεκέμβρη 2019: Το αναπηρικό κίνημα ρωτά την ελληνική κυβέρνηση πως θα υλοποιήσει τις παρατηρήσεις/συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών».

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού  Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρης Οικονόμου,  υπογράμμισε ότι ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Προσβασιμότητας με έμφαση στην κλιματική αλλαγή. Το εν λόγω σχέδιο:

 • θα παρέχει  οδηγίες και κατευθύνσεις εφ’ όλης της ύλης,
 •  θα εξειδικεύει τις επιμέρους κατηγορίες χρήσεων και χώρων,
 • θα εξειδικεύει σε θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών,
 • θα προβλέπει αρμοδιότητες και διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων μελετών και έργων,
 • θα συσχετίζει τις μελέτες, τα έργα και τις δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα,
 • θα δημιουργήσει μηχανισμούς ένταξης των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών στη νομοθεσία, με συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή και
 • θα ορίσει μέτρα και δράσεις για την δικτύωση, την επικοινωνία- ενημέρωση και τη σχετική εκπαίδευση (του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, των πολιτών) επί θεμάτων προσβασιμότητας.

 

Ταυτόχρονα, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία της Επιτροπής Προσβασιμότητας, η οποία αναλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη:

 1.       Σύνταξη Κανονιστικών Ρυθμίσεων,
 2.       Θεσμοθέτηση κινήτρων, ενεργοποίηση δομών και μηχανισμών ελέγχου,
 3.       Δημιουργία  προσβάσιμης ιστοσελίδας πληροφόρησης για γενική και εξειδικευμένη ενημέρωση,
 4.       Δημιουργία Προγράμματος εκπαίδευσης στελεχιακού δυναμικού.

 

Αναφορικά δε με την υποχρέωση εφαρμογής της προσβασιμότητας σε υφιστάμενα κτίρια συγκεκριμένων χρήσεων μέχρι 2020, το Υπουργείο έχει αναλάβει να συντάξει Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την προσαρμογή τους μέχρι τις 30/06/2020, ώστε αυτά να καταστούν προσβάσιμα σε ΑμεΑ και Εμποδιζόμενα άτομα.

 

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει υποβάλει προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ, τόσο για τα προγράμματα  «Διαβιώ κατ’ οίκον» και «Επιχειρώ για όλους», όσο και για:

 • Τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Χάρτη/Πλατφόρμας Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ για το σύνολο της επικράτειας, ανά δήμο.
 • Τη χρηματοδότηση δημοσίων φορέων και πολιτών για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις προσαρμογής προσβασιμότητας στα κτίρια έως το 2020.
 • Το χρηματοδοτικό εργαλείο για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ανά δήμο και δημιουργία μηχανισμού εισαγωγής δεδομένων, για κτίρια και δημόσιο χώρο.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο