1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας...

Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Δ της εταιρείας «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Τροποποίηση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ’, ως προς την επωνυμία της εταιρείας, από «AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «AVINOIL Α.Ε.» σε «AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ανανέωση αυτής.

Σχετική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο