1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας...

Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Α της εταιρείας «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/181537/28.12.2015 άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «AVINOIL A.E.» σε «AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ανανέωση αυτής.

Σχετική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο