1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων...

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία ««MIL OIL HELLAS AΕ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία με την επωνυμία «MIL OIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «MIL OIL HELLAS A.Ε.», με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ δυναμικότητας 11.363,64 χιλιόλιτρων/έτος.

Σχετικό Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο