1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων...

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία «ΡΕΒΟΪΛ AΕΕΠ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ AΕΕΠ», (συμβαλλόμενη με μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων ή/και βιορευστών).

Μετάβαση στο περιεχόμενο