1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω...

Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση της βατότητας Δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας, Νικήτη – Καρβουνάς – Δραγουντέλι – Συκιά, μήκους 42+390,28 χλμ. – Υποέργο 1»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο