Χορήγηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1 στην εταιρεία «ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε.»

Χορήγηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1’ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε.».

Σχετική απόφαση

Skip to content