Χορήγηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ στην εταιρεία «TRIGON GAS Α.Ε.»

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα) της εταιρείας με την επωνυμία «BLACK GOLD & NATURAL GAS HELLENIK – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «TRIGON GAS Α.Ε.»

Σχετική απόφαση

Skip to content