Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων

Κύριες Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Απ.Δ. Κρήτης, είναι αρμόδια σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης πιο ειδικά, στη διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν την παρακολούθηση και την προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013). Επίσης, είναι αρμόδια για την έκδοση άδειων λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας (χερσαίων – υδάτινων), μισθώσεων και αναμισθώσεων θαλάσσιων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση των μονάδων, ενώ παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά την ορθή εφαρμογή των όρων των παραπάνω πράξεων.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθύντρια : Σερπετσιδάκη Χριστίνα (ΠΕ Γεωπόνων, Μάστερ)

Έδρα: Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς (Περιοχή ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Τ.Κ. 714 10
Τηλέφωνο: 2810 264943
E-mail: c.serpetsidaki@apdkritis.gov.gr
Γραμματ. Υποστήριξη: Αναστασία Αμαργιανιτάκη
Τηλέφωνο: 2810 264974
E-mail: a.amargianitaki@apdkritis.gov.gr


Τμήματα

Τμήμα Α΄: Τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού
Τμήμα Β΄: Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας


Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων

1 Πρόλογος – Γενικές Διαπιστώσεις
2 Νομοθεσία
3 Προδιαγραφές Υπουργείου
4 Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων
5 Συστήματα Θέρμανσης
6 Συστήματα Δροσισμού
7 Συστήματα Υδρολίπανσης
8 Λοιπός Εξοπλισμός Θερμοκηπίων