1. Αρχική
 2. /
 3. Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΑ
 4. /
 5. Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΑ – 6η...

Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΑ – 6η Συνεδρίαση 2019

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευριπίδου αρ.63 (ΦΕΚ 545 Δ/ 1993), στην περιοχή «Ψυρρή» στο Ο.Τ. 36/35, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερομένου ως ιδιοκτησία κ. Μπαϊρακτάρη Γεώργιου.
 2. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Χαρακτηρισμός ή μη, ως διατηρητέου, κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ευρυτανίας 6 (Ο.Τ.44/περ.80), στην περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Αθηναίων, φερόμενο ως συνιδιοκτησία κας Δριβάκου Αικατερίνης και κ. Πετρόπουλου Δημητρίου.
 3. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Έγκριση τροποποιημένων σχεδίων (εσωτερικές διαρρυθμίσεις) αρχιτεκτονικής μελέτης, χωρίς αλλαγή διαγράμματος δόμησης, που συνοδεύουν την υπ’ αριθ. Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/.2013 και αφορούν στο ακίνητο επί της οδού Κόδρου αρ.11, στην περιοχή “Πλάκα” της Αθήνας.
 4. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Χέϋδεν αρ.20 (ΦΕΚ 1169/Δ΄/1987), στο Ο.Τ.81/77 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία τou κ. Αναστάσιου Περιμένη.
 5. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1, του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών, στο διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα Νερόμυλου που βρίσκεται επί της Λεωφ. Ιωνίας αρ.125 – πρώην 139 (ΦΕΚ 74 Δ/4.2. 2004), στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ. Αχαρνών (ν. Αττικής) και εντός της ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού, φερομένου ως ιδιοκτησία της Εταιρείας ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’.
 6. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – Ένσταση –προσφυγή κατά γνωμοδότησης του Σ.Α. Ευβοίας που αφορά στην κατασκευή «διαχωριστικού τοίχου στο όριο του οικοπέδου επί της οδού Ευνόμου Κηφισού, τοίχου περίφραξης δεξαμενής υγραερίου & διαμόρφωση ράμπας στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εντός του οικισμού της Ερέτριας.
 7. Διαβίβαση αίτησης θεραπείας για την τροποποίηση της με αριθ. 150/14η/31-07-2018 γνωμοδότησης του Σ.Α.Π.Ε. Λάρισας , της «Η.Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε».
 8. Διαβίβαση αίτησης θεραπείας για την τροποποίηση της με αριθ. 220/18η/9- 10-2018 γνωμοδότησης του Σ.Α.Π.Ε. Λάρισας , της «Η.Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε».
 9. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ – Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», τμήματος – κτίριο Κ.1. – διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος (πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ’’ΕΛΒΥΝ’’), που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αρ.39-43 (ΦΕΚ 267/Δ΄/7.4.1997), στο Ο.Τ. 217, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, φερόμενου ως ιδιοκτησία της «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΝΟΕ Α.Ε.».
 10. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ – Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», τμήματος – κτίριο Κ.2. – διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος (πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ’’ΕΛΒΥΝ’’’), που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αρ.39-43 (ΦΕΚ 267/Δ΄/7.4.1997), στο Ο.Τ. 217, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, φερόμενου ως ιδιοκτησία της «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΝΟΕ Α.Ε.».
 11. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ – Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», τμήματος – κτίριο Κ3δ. – διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος (πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ’’ΕΛΒΥΝ’’’), που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αρ.39-43 (ΦΕΚ 267/Δ΄/7.4.1997), στο Ο.Τ. 217, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, φερόμενου ως ιδιοκτησία της «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΝΟΕ Α.Ε.».
 12. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Οριστική ή μη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (167A’/2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αθηνών 11 του Δήμου Ναυπάκτου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο