1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Page 10

Category Archives: Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για το «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση της έκθεσης αξιολόγησης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας – Κανονισμός τιμολόγησης ΦΟΣΔΑ

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας Κανονισμός τιμολόγησης ΦΟΣΔΑ

Διαβούλευση επι του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Θεσπρωτίας (ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας)

ΣΜΠΕ ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας Παράρτημα Α Παράρτημα Β Τεχνική Έκθεση Μελέτη Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας Κανονισμός Λειτουργίας [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία [Διαβάστε περισσότερα]

Διαβούλευση επί του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στην περιοχή Εχινάδων Νήσων & Αιτωλοακαρνανίας

ΣΜΠΕ ΠΟΑΥ Εχινάδων Τεχνική Έκθεση ΠΟΑΥ Εχινάδων Μελέτη Βιωσιμότητας σκοπιμότητας ΠΟΑΥ Εχινάδων Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας [Διαβάστε περισσότερα]

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την μορφή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια διαβούλευση για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην στην ΠΑΥ Β7 (Μέγαρα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Τμήμα Μητροπολιτικού [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο