1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Page 12

Category Archives: Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην στην ΠΑΥ Β7 (Μέγαρα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Τμήμα Μητροπολιτικού [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση για τον Συντονισμός της Εκπόνησης των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και των Σχεδίων Δράσης (ΣΔ)

Από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)/ Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα

Η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050, αποτελεί για την Ελληνική Κυβέρνηση έναν οδικό Χάρτη [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο